საზღვარგარეთ ყოფნისას ხშირ შემთხვევებში ძალიან ძნელი ხდება ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან საერთო ენის გამონახვა და შემთხვევით შეიძლება გაანაწყენოთ კიდეც სხვა კულტურის წარმომადგენელი ადამიანი.