სერვისები
 • ცოცხალი დაცვა
  ფიზიკური დაცვა

  ობიექტების, მატერიალური ფასეულობების, საზოგადოებრივი წესრიგის და პერსონალის დაცვა ტერიტორიაზე მცველების ყოფნით და უშუალო მონაწილეობით

  ვრცლად
 • სიგნალიზაცია
  სიგნალიზაცია – საუკეთესო სერვისი ოჯახის და ბიზნესის უსაფრთხოებისთვის

  ყველაზე მოთხოვნადი და ოპტიმალური სერვისი უძრავი ქონების და პირადი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ხელმისაწვდომია და საიმედო ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის

  ვრცლად
 • GPS

  მოძრავი ობიექტების ადგილმდებარეობის განსაზღვრის თანამგზავრული სისტემა GPS საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ მათი გადაადგილება და მიზნობრიობა. გაიგეთ მეტი

  ვრცლად
 • ვიდეოანალიტიკა

  “ინტელექტუალური კამერები”, ანალიზის და კოტროლის საინტერესო და ახალი ფუნქციებით

  ვრცლად
 • GEO მონიტორი

  მობილური და სტაციონარული ობიექტების ინტერნეტით მონიტორინგის სისტემა

  ვრცლად
 • დაშვების და აღრიცხვის სისტემები

  პირველი სერიოზული ზღვარი და ბარიერი უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის სფეროში

  ვრცლად
 • ტექნიკური მომსახურება

  ნებისმიერი აპარატურა, მიუხედავად მაღალი საიმედოობისა საჭიროებს პერიოდულ ტექნიკურ დათვალიერებას და მომსახურებას, გამართულ მდგომარეობაში ფუნქციონირებას

  ვრცლად
 • ვიდეოკონტროლი

  ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ადგილიდან მართეთ და აკონტროლეთ თქვენი ბიზნეს ტერიტორია, დაიცავით პირადი უსაფრთხოება

  ვრცლად