საპულტე მომსახურების უპირატესობები

ამ შემთხვევაში თქვენს ქონებას და უსაფრთხოებას დაიცავენ პროფესიონალები, სპეციალური სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფები

სიგნალიზაციის ამუშავების შემთხვევაში, პულტი იღებს განგაშის სიგნალს და ობიექტზე დაუყონებლივ გადიან სწრაფი რეაგირების ჯგუფები.

დაცვა და მონიტორინგი ხორციელდება 24 სთ-ს განმავლობაში.

აპარატურაზე ვრცელდება უვადო საგარანტიო მომსახურება

შესაძლებელი პულტზე ჩართვა სეზონურად, მოკლე პერიოდებშიც

ტექნიკური დაზიანების აღმოფხვრა 8 საათის განმავლობაში

განგაშის შემთხვევაში ობიექტის დაცვა ცოცხალი ძალით

საპულტო მომსახურების შემთხვევაში მიმდინარეობს სიგნალიზაციის სისტემის მუდმივი დიაგნოსტიკა, თვითდიაგნოსტიკა. სისტემას გააჩნია მაღალი საიმედოობა
ინფორმაციის გადაცემის არხების დუბლირება

შესაძლებელია “ჩუმი განგაშის,” “იძულებითი გახსნის” სიგნალის გადაცემა პულტზე.

იმ შემთხვევაში თუ ბოროტმოქმედი გაიძულებთ გააღოთ, ბინის, ოფისის, მაღაზიის კარები და გამორთოთ სიგნალიზაცია. ამ დროს თქვენ კრეფთ კოდს და განგაშის სიგნალი შეუმჩნევლად გადაეცემა პულტს. თქვენს დასახმარებლად დაუყონებლივ გამოდიან რეაგირების ჯგუფები

ობიექტის გახსნაზე შეზღუდვების დაწესება დღე-ღამის გარკვეულ მონაკვეთებზე

ფიქსირდება როდის გაიღო და დაიკეტა თქვენი ობიექტი, როგორ იცავენ სამუშაო გრაფიკს

იღებთ შეხსენებას დაცვაზე აყვანაზე იმ შემთხვევაში თუ დაგავიწყდათ სიგნალიზაციის ჩართვა განსაზღვრული პერიოდისთვის.

ობიექტზე საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში დამატებითი ფიზიკური ძალების მობილიზაციის შესაძლებლობა

დამკვეთისთვის სიგნალიზაციის სისტემის მუშაობის შესახებ სრული ინფორმაციის მიწოდება, რაც იძლევა  ოჯახის წევრების და პერსონალის კონტროლის საშუალებას.

ისტორიის არქივი და ამონაწერი ნებისმიერი პერიოდისთვის

იდეალური გადაწყვეტა ქსელური დამკვეთებისთვის – ერთიანი ცენტრი ობიექტების დისლოკაციის და რაოდენობის მიუხედავად.

სრული მატერიალური პასუხისმგებლობა. ქურდობის შემთხვევაში დანაკარგი აგინაზღაურდებათ დაცვის სამსახურის პარტნიორი სადაზღვევო კომპანიების მიერ

შემცირებული სადაზღვევო ტარიფები სხვა რისკებზეც პარტნიორი სადზღვევო კომპანიისგან (ხანძარი, ყაჩაღობა, წყალდიდობა, მიწისძვრა, და ა. შ)

სიმშვიდის განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი საკუთრება მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშაა

სააბონენტო გადასახადის ხელმისაწვდომია ნებისმიერი კლიენტისთვის

კომენტარი