რა ღირს “იაფფასიანი დაცვა”

„ერთ უკმაყოფილო მომხმარებელს შეუძლია სუპერმარკეტს დააკარგვინოს მინიმუმ 10 კლიენტი “. დაცვის თანამშრომლის ურთიერთობა მომხმარებელთან პირველ რიგში მიმართული  უნდა იყოს სუპერმარკეტის იმიჯის, მომსახურების მაღალი კულტურის შექმნისა და განმტკიცებისაკენ.