ბანალური საფრთხეები

ბანალური საფრთხეების სია: არსებობენ ადამიანის მიერ შექმნილი საფრთხეები, რომელთაც ხშირად ვეხებით, შევეჩვიეთ და ზედმეტად მიმდობები გავხდით მათ მიმართ. ეს კი სამწუხაროდ ხშირად ტრაგიკულად მთავრდება: