პირველ რიგში უნდა გაარკვიოთ რა ტიპის სიგნალიზაცია გჭირდებათ: დაცვის, სახანძრო, მხუთავი გაზის თუ კომბინირებული. რაზე უნდა მოახდინოს რეაგირება სიგნალიზაციის სისტემამ და რისგან უნდა დაიცვას ობიექტი: ქურდობის, ხანძრის, მხუთავი გაზის, ბუნებრივი აირის გაჟონვის, წყლით დატბორვის და ა.შ.