როგორ შევარჩიოთ უსაფრთხო სასტუმრო დანაშაულის უმეტესობა, რომელიც ჩადენილია ტურისტების მიმართ, ხდება იაფფასიან სასტუმროებში და მოტელებში. იმისათვის, რომ არ გახდეთ დანაშაულის მსხვერპლი, მოერიდეთ ისეთ სასტუმროებს, სადაც ნომრებში არ არის ტელეფონი, ურდული ან ჯაჭვი კარზე. არასდროს გაუღოთ კარი უცნობებს.