თორნიკე ჯოჯუა

თადარიგის პოლკოვნიკი

ტელ.599544042