ქეთი ცუხიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ტელ.577318500