ლიკა ჯოჯუა

კლიენტებთან ურთიერთობისა და სერვისების მართვის მენეჯერი

ტელ.577310300