ჯემალ გვაჯაია

თადარიგის პოლკოვნიკი

ტელ.595996000