მაგისტრი. ლოგოდაცვის სამსახური «მაგისტრი»

ჩვენი რეკვიზიტებია:
შპს «მაგისტრი»
საიდენტიფიკაციო კოდი:205042130
თიბისი ბანკი
GE48TB7958436080100004

კომპანია ფუნქციონირებს 2004 წლიდან

სამსახურის ძირითადი ხელმძღვანელი რგოლი წარმოდგენილია საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების და შსს თადარიგის ოფიცრებისგან, რომელთაც გააჩნიათ მრავალწლიანი პრაქტიკული და თეორიული მუშაობის გამოცდილება უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში.

ფირმამ 2009 წ. ერთერთმა პირველმა მიიღო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია

სამსახურს გააჩნია

 • დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია
 • კეთილმოწყობილი ოფისი
 • 24 საათიანი სამორიგეო და ტექნიკური სამსახური
 • ტექნიკური ლაბორატორია
 • საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გაცემული რადიოსიხშირული სპექტრებით სარგებლობის ნებართვა
 • სპეციალური ატრიბუტიკით  აღჭურვილი და გაფორმებული ავტომანქანების პარკი
 • სწრაფი რეაგირების და გაცილების ჯგუფები
 • უპილოტო მფრინავი საშუალებები
 • პორტატული, საავტომობილო და სტაციონარული რადიოსადგურები, კავშირის სხვა საშუალებები
 • დამტკიცებული ნიმუშის შესაბამისი სეზონური ტანსაცმელი
 • კანონით დაშვებული და ნებადართული აღჭურვილობა სრულად
 • მატერიალური და საკადრო რესურსი ნებისმიერი სირთულის ობიექტების დაცვის და  უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის

2015 წლის 13-15 მაისს ქ. თბილისში ჩატარებული ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმის ჩატარების საორგანიზაციო მხარე (მათ შორის უსაფრთხოება) საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტის, სერ სუმა ჩაკრაბარტის მიერ შეფასებულ იქნა უმაღლეს დონეზე და გამოგვეცხადა მადლობა წერილობით

2013 და 2014 წ ქ. ნიუ-იორკში გამართულ საერთაშორისო სამიტებზე  დაჯილდოვდა ხარისხის ოქროს ჯილდოთი.