როგორ შევარჩიოთ მონიტორინგის პულტი

გაარკვიეთ რა არხებით იღებს სიგნალს პულტი ობიექტებიდან

გააჩნია თუ არა არხების დუბლირების შესაძლებლობა მონაცემთა გადაცემისთვის ძირითადად გამოიყენება შემდეგი არხები:

  • რადიო
  • სატელეფონო
  • GSM
  • GPRS
  • SMS
  • INTERNET არხებით

რა სახის ინფორმაციას იღებს პულტი სიგნალიზაციის მოწყობილობიდან

  • გახსნა, დაკეტვა, ძაბვის გათიშვა-აღდგენა, იძულებითი გახსნა, დისტანციური დაკეტვა, კავშირის ხარისხი, ტესტ სიგნალები, განგაშის ტიპები და ზონები, სისტემის გადატვირთვა და ა.შ)

შეუძლია თუ არა აპარატურიდან ტესტის მიღება “მოთხოვნით” ნებისმიერ დროს

გააჩნია თუ არა ინფორმაციის დამკვეთისთვის ავტომატურად დუბლირების და გადაცემის საშუალება

შეუძლია თუ არა ობიექტზე სიგნალის ჩახშობის მცდელობების გამოვლენა და რამდენ წთ-ში. (უნდა შეეძლოს 5 წთ-მდე) პულტების უმეტესობისთვის ეს პერიოდი აღწევს და ხშირ შემთხვევაში აჭარბებს კიდევაც 8 საათს. მოერიდეთ ასეთი პულტებით მომსახურებას)

არხების მოკლე დახასიათება, დადებითი და უარყოფითი მხარეები

სატელეფონო არხი
+ შეუზღუდავი მანძილი
+დაბალი ფასი
-დაბალი საიმედოობა

რადიო არხი
+მაღალი სტაბილურობა
+გარანტირებული კავშირი
-შეზღუდული დაფარვის ზონები
-სიგნალის ჩახშობის შესაძლებლობა

GSM არხები
+ტერიტორიის დაფარვის მაღალი დონე;
+მუდმივი კავშირი ობიექტთან;
+კავშირგაბმულობის კონტროლის შესაძლებლობა
-მაღალი საექსპლოატაციო დანახარჯები;
-ხაზის გადატვირთვა სადღესასწაულო დღეებში

IP ქსელი
+ინფორმაციის გადაცემის მაღალი სიჩქარე
+დაბალი ფასები
+კავშირის კონტროლის შესაძლებლობა
-გარანტირებული კავშირის არარსებობა

კომენტარი