სახლის უსაფრთხოება

ქურდები ყველაზე უსაფრთხო უბნებშიც კი შეიძლება შეგვხვდნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ