თუ  ლიფტში აღმოჩნდით საჭვო ადამიანთან პირისპირ, არ დააჭიროთ თქვენი სართულის ღილაკს, არამედ დააჭირეთ უახლესი სართულის ღილაკს. არ ისარგებლოთ ლიფტით, თუ რომელიმე სართულზე შეამჩნევთ ბოლს, თუნდაც უმნიშვნელოს: ლიფტის შახტა მოქმედებს როგორც გამწოვი მილი, და შესაძლოა რამდენიმე წამში მოიწამლოთ წვის პროდუქტებით. ამასთან ერთად შესაძლოა გაიჭედოთ სართულებს შორის. ლიფტში შესვლისას იყავით ფრთხილად. სიჩქარეში შეიძლება შეაბიჯოთ ცარიელ შახტაში. ლიფტის ბაგირის