სამწუხაროდ, უკანასკნელ წლებში საკმაოდ გახშირდა ტერორისტული აქტები. ვიმედოვნებთ, ჩვენს თანამოქალაქეებს არ დასჭირდებათ ჩვენს მიერ მომზადებული რჩევების გათვალისწინება, მაგრამ რაკიღა არსებობს შესაძლებლობა, სასურველია მზად ვიყოთ. ჩვენ, როგორც უსაფრთხოებაზე მზრუნველი კომპანია, თავს მოვალედ ვთვლით გაგაცნოთ, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ტერორისტების თავდასხმის დროს.