როდესაც გადაწყვეტთ, რომ თქვენს ბიზნეს სჭირდება ცოცხალი ძალით დაცვა, თქვენ დგებით არჩევანის წინაშე თუ რომელი და რა ტიპის სამახური შეარჩიოთ:  დაიქირაოთ კერძო დაცვის სამსახური თუ საკუთარი ძალებით მოძებნოთ ყარაული, ვახტიორი, კონტროლიორი და ა.შ.