სპეციალისტების მიერ დადგენილია მსოფლიოს ყველაზე საშიში პლიაჟები.