თუ თქვენ, საზღვარგარეთ ყოფნისას დაკარგეთ პასპორტი ან იგი მოგპარეს, მაშინვე შეატყობინეთ ამის შესახებ