თუ ბარგი დაკარგეთ. წარმოიდგინეთ, რომ დგახართ აეროპორტში  და ელოდებით თქვენი ბარგის გამოჩენას. ყველამ აიღო ბარგი, ხოლო თქვენი კი არ ჩანს. გაირკვა, რომ ბარგი დაიკარგა.