სკოლების, უმაღლესი სასწავლებლების, საბავშვო ბაღების დაცვა

სკოლების დაცვა

ფიზიკური დაცვის ამოცანებია:

სკოლების უსაფრთხოების მიზნით დაცვის სამსახური ატარებს შემდეგ ღონისძიებებს:
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა სამუშაო საათებში

სკოლის ქონების დაცვა 24 საათის განმავლობაში

მოსწავლეთა ქონების დაცვა (გარდერობი)

დაცვის ტექნიკური საშუალებების, სახანძრო და დაცვის სიგნალიზაციის (მათ შორის საგანგაშო ღილაკის) მონტაჟი და მომსახურება

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა კულტ მასობრივი ღონისძიებების ჩატარების დროს (ბოლო ზარი, სასწავლო წლის დაწყება, დისკოთეკა, კონცერტი, თეატრი, მუზეუმი, ექსკურსია ქალაქგარეთ

სკოლის ტერიტორიაზე მოსწავლეების, მასწავლებლების, მსობლების, მომსახურე პერსონალის და სხვ. შესვლის დადგენილი წესების დაცვა

მეცადინეობის პერიოდში მოსწავლეების ტერიტორიიდან გასვლის და სასწავლო პროცესების გაცდენის აღკვეთა

სატრანსპორტო საშუალებების ტერიტორიაზე შესლა-გამოსვლის წესების დაცვა

სამართალდარღვევათა პროფილაქტიკა

კონფლიქტური სიტუაციების აღკვეთა

ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების საკითხებზე

საგანგებო სიტუაციების იმიტირება და სკოლის პერსონალისთვის მოქმედების გეგმის შემუშავება და ტრეინინგების ჩატარება

ობიექტის დაცვის ხარისხის პერიოდული შემოწმება

დაცვის სამსახური მაგისტრი პასუხისმგებელია:

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონკრეტულ საკითხებზე, რომელიც მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს ხელშეკრულებით

მოსწავლეთა და მასწავლებელთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა

სასწავლო ოთახების დაცვა

სადაც ინახება ძვირადღირებული აპარატურა

სახანძრო სიგნალიზაციის კონტროლი

სკოლის ტერიტორიაზე შესასვლელ-გასასვლელების კონტროლი

ტერიტორიის და სათავსოების დათვალიერება ფეთქებადი და ცეცხლსაშიში ნივთების და ნივთიერებების აღმოჩენის მიზნით და სხვა

მცველის მოქმედება სკოლაში საგანგებო სიტუაციების დროს

საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დაუყონებლივ უნდა შეატყობინოს სკოლის დირექციას, შსს და მაგისტრის ოპერატიულ მორიგეს

ევაკუაციის აუცილებლობის შეთხვევაში უზრუნველყოს მოსწავლეების და პერსონალის ორგანიზებული გამოყვანა შენობიდან ძირითადი და სათადარიგო გასასვლელებიდან

მიიღოს ზომებისკოლის მატერიალური ფასეულობების დასაცავად

სატელეფონო მუქარის შემთხვევაში მცველი ვალდებულია:

შეეცადოს დაწვრილებით დაიმახსოვროს საუბრის შინაარსი. შეეცადოს გაარკვიოს სქესი, ასაკი, საუბრის თავისებურებები

მოსაუბრის ხმა: მაღალი, დაბალი

საუბრის ტემპი: სწრაფი, ნელი, არათანაბარი (პაუზებით)

მეტყველება: მკაფიო, დამახინჯებული, ენის ბორძიკით, დამახასიათებელი აქცენტით ან დიალექტით

ლექსიკა: უცენზურო, ჟარგონებით, განმეორებადი სიტყვებით

ხმაურის ფონი: ავტომანქანების ან სარკინიგზო ტრანსპორტის ხმა, ტელე-რადიოაპარატურის ხმა და სხვა

ზარის ტიპი: ადგილობრივი, საქალაქთაშორისო

დააფიქსიროს საუბრის დაწყების და დამთავრების ზუსტი დრო

ასაფეთქებელი მოწყობილობის ან საეჭვო ნივთის აღმოჩენის შემთხვევაში

მაქსიმალურად მოშორდეს საეჭვო ნივთს

საშიშ ზონაში არ შეუშვას ხალხი და ტრანსპორტი

ზოგიერთ შემთხვევაში მიზანშეწონილია მიიღოს დამატებითი ზომები:

გააღოს ფანჯრები და კარები დარტყმითი ძალის შესასუსტებლად

გათიშოს ელექტრო და გაზმომარაგების ქსელები

მოსწავლეები და პერსონალი უნდა მოაშოროს არანაკლებ 200 მ.

თუ სავარაუდო ასაფეთქებლის ზომა დიდია, ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს:

არანაკლებ 230 მ (დიპლომატი)

თუ  საეჭვო ავტომანქანაა, ამ შემთხვევაში მანძილი იზრდება 580 მ-მდე

სატვირთო ავტომანქანის შემთხვევაში 1240 მეტრამდე.

არ უნდა გამოიყენოს რადიოსადგური, ამან შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქების პროვოცირება

დაცვითი მომსახურების ტარიფები

სერვისები

15 წლიანი გამოცდილება
400+ კვალიფიციური თანამშრომელი
1000+ კლიენტი


24 საათიანი :
ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები ყველა კვადრატში
სამორიგეო სამსახური და განაცხადების მიღება
უფასო პარკინგი ვიზიტორებისთვის


"დარგის ლიდერი" 2016 წ.
"დარგის ლიდერი" 2017 წ.
"ხარისხის ჯილდო" ოქრო, ჟენევა, 2017 წ.
"ხარისხის ჯილდო" ოქრო, ნიუ იორკი, 2015 წ.
"ხარისხის ჯილდო" ოქრო, ფრანკფურტი, 2013 წ.


სრული მატერიალური პასუხისმგებლობა
ნდობა რომელიც მოვიპოვეთ საქმით