პერსონალის და სამუშაო დროის ავტომატური აღრიცხვა. ანგარიშგებები

აღრიცხვის სისტემები

 რისთვის არის საჭირო სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემები

სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემის სწორი გამოყენება საშუალებას გვაძლევს გადავჭრათ რამდენიმე ამოცანა. უმთავრესი მათ შორის არის სამუშაო დროის გამოყენების ანალიზი.

სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა საშუალებას გვაძლევს სამუშაო დროის დანაკარგები შევამციროთ მინიმუმამდე.

სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა საშუალებას გვაძლევს გადავჭრათ რიგი ამოცანებისა:

პერსონალის მოსვლის და წასვლის ავტომატური აღრიცხვა

განვსაზღვროთ თითოეული თანამშრომლის ჯამური სამუშაო დრო

თანამშრომლის სამუშაო ადგილის დატოვების კონტროლი

მიაწოდოს ხელმძღვანელობას ოპერატიული ინფორმაცია გამცდენი თანამშრომლის შესახებ

თანამშრომლის პრემირება გამომუშავებული სამუშაო დროის მიხედვით

შვებულებების და ავადმყოფობის აღრიცხვა

სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა

სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა

მუშაობის პრინციპი

მოწყობილობასთან ბარათის მიტანის შემთხვევაში სისტემა აფიქსირებს თანამშრომლის სახელს და გვარს, მოსვლის (წასვლის) დროს და თარიღს, თანამდებობას, განყოფილებას, მუშობის გრაფიკს.

სკანირების შემდეგ ინფორმაცია ფიქსირდება და რჩება მონაცემთა ბაზაში შემდგომი დამუშავების მიზნით

სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემის ანალიტიკური მხარე

კადრების სამსახური ან სხვა შესაბამისი სამსახური იღებს სისტემის მიერ ავტომატურად ფორმირებულ ანგარიშებს ცალკეული თანამშრომლის ან მთლიანად განყოფილების სამუშაო დროის, შესახებ დღიურად ყოველთვიურად და მთლიანად წლის განმავლობაში, ანგარიშებს გაცდენების, სვებულების, ავადმყოფობის, მივლინებების შესახებ და სხვა

თანამშრომლის სამუშაო დროის ანგარიში

მოცემულია მოსვლის და წასვლის დრო, სამუშაო დროის ნორმა, განსხვავება ნორმად და გამომუშავებულ დროს შორის.

განყოფილებების ანგარიშებში

ზემოაღნიშნული პარამეტრების გარდა ასევე მოცემულია თუ რომელ განყოფილებას მიეკუთვნება ესა თუ ის თანამშრომელი.

თვის ანგარიში

ასახავს თვის განმავლობაში სამუშაო დროის მონაცემებს დღეების მიხედვით

წლიური ანგარიში

თითოეული თანამშრომლის მიხედვით ასახავს სამუშაო დღეების, გაცდენების,შვებულების, მივლინებების, კლიენტებთან გასვლის რაოდენობას

შვებულების და ავადმყოფობის ანგარიში

თითოეული თანამშრომლის მიხედვით შვებულების და ავადმყოფობით გაცდენილი დღეების რაოდენობას

სერვისები

15 წლიანი გამოცდილება
400+ კვალიფიციური თანამშრომელი
1000+ კლიენტი


24 საათიანი :
ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები ყველა კვადრატში
სამორიგეო სამსახური და განაცხადების მიღება
უფასო პარკინგი ვიზიტორებისთვის


"დარგის ლიდერი" 2016 წ.
"დარგის ლიდერი" 2017 წ.
"ხარისხის ჯილდო" ოქრო, ჟენევა, 2017 წ.
"ხარისხის ჯილდო" ოქრო, ნიუ იორკი, 2015 წ.
"ხარისხის ჯილდო" ოქრო, ფრანკფურტი, 2013 წ.


სრული მატერიალური პასუხისმგებლობა
ნდობა რომელიც მოვიპოვეთ საქმით