სკოლა | მაგისტრი - დაცვის სამსახური

პაკეტი სკოლების უსაფრთხოება

ვიდეომეთვალყურეობა

რა ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი:

სკოლებში უსაფრთხოებისა და წესრიგის უზრუნველყოფა
 •     ღამის საათებში სკოლის ტერიტორიაზე უცხო პირთა შესვლის კონტროლი
 •     ქურდობის, ხულიგნობის, ფულის გამოძალვის,, შანტაჟის, ნარკოტიკების რეალიზაციის ფაქტების ფიქსაცია
 •     დაშვების სისტემების და ვიდეო კონტროლის სისტემების ინტეგრაცია: სკოლის შესასვლელების და  ძვირადღირებული აპარატურის კაბინეტების ვიდეო დოკუმენტირება
 •     ავტოტრანსპორტის შესვლის ვიდეო კონტროლი
 •     სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის მონიტორინგი: სპორტული მოედნები, პარკირების ადგილები
ვიდეო კონტროლის სისტემის ინტეგრაცია სახანძრო და დაცვის სიგნალიზაციის სისტემებთან
 • განგაშის ოპერატიული გადამოწმება, რეალურია თუ ცრუ განგაშია
 • დერეფნების, საკლასო ოთახების, სასადილო, სპორტული დარბაზის და სხვა ნაგებობების მონიტორინგი
 • ვიდეოს დათვალიერება კომპიუტერით ან მობილური ტელეფონით
 • კამერების დაჯგუფება სართულების მიხედვით ან სხვა პრინციპით
 • ნებისმიერი რაოდენობის კამერების ჩართვა
 • შეღუდული დაშვება კამერებზე სკოლის ადმინისტრაციისთვის,, უსაფრთხოების სამსახურისთვის, პედაგოგებისთვის, მშობლებისთვის.
 • პაროლით დაცული ჩანაწერების არქივი
სადაო სიტუაციების გადაწყვეტა
 •     შემთხვევის ვიდეო ფიქსაცია
 •     ვიდეო არქივის მეშვეობით მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის წარმოქმნილი კონფლიქტის გადაწყვეტა
 •     ინციდენტების გარჩევისთვის მშობლებისთვის ჩანაწერებთან დროებითი დაშვების გადაცემა
 •     სასკოლო გამოცდების და ოლიმპიადების ვიდეოკონტროლი: პროცედურის გამჭვირვალობა, დარღვევების აღკვეთა
ღონისძიებების ვიდეო ტრანსლაცია მშობლებისთვის.
 •     სასკოლო ღონისძიებების, პირველი ზარი, ბოლო ზარი, შეჯიბრებების, კონცერტების ვიდეო ჩანაწერი და  ტრანსლაცია მშობლებისთვის

სად და რატომ არის აუცილებელი ვიდეო კამერების დამონტაჟება

სკოლის ტერიტორიაზე შესასვლელი

აღნიშნული ზონის კონტროლი საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ სკოლის ტერიტორიაზე შემავალ ნებისმიერ ტასრანსპორტო საშუალებას და გააძლიეროთ სკოლის უსაფრთხოება

სკოლის მიმდებარე ტერიტორია

სათამაშო და სპორტული მოედნების ვიდეო მონიტორინგი საშუალებას მოგცემთ გახადთ ეს ზონა სრულიად უსაფრთხო დაბალი კლასის მოსწავლეებისთვისაც. სკოლის პერიმეტრზე არსებული კამერები მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს ბოროტი განზრახვის მქონე პირებს.

სკოლაში შესასვლელი

სკოლის შესასვლელებში დამონტაჟებული კამერა ჩაიწერს ყველა შემომსვლელს, საშვების გადაცემის და უცხო პირების შემოსვლას საშვის გარეშე

დერეფნების, ფოიეების, საკლასო ოთახების, სასადილო, სპორტული დარბაზის, სააქტო დარბაზის და სხვა ნაგებობები

აკონტროლეთ თუ რა ხდება სკოლის შენობაში შესვენებების დროს: ყურადღება მიაქციეთ უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვას; სწრაფი რეაგირება ინციდენტებზე, გამოავლინეთ „პრობლემური“ მოსწავლეები და არაკეთილსინდისიერი თანამშრომლები, მოაგვარეთ კონფლიქტები

სასწავლო კლასები

სასწავლო პროცესების, გამოცდების და ოლიმპიადების ვიდეო დოკუმენტაცია დაგეხმარებათ გახადოთ სასწავლო პროცესები გამჭვირვალე. სადაო სიტუაციების გადასაჭრელად გექნებათ მყარი არგუმენტები.

სახანძრო სიგნალიზაცია

რა ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი:

დაცვითი სიგნალიზაცია

რა ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი:

პერსონალის დაშვებისა და აღრიცხვის სისტემა

რა ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი:

ობიექტის დაცვა ცოცხალი ძალით

რა ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი: