მშენებლობები | მაგისტრი - დაცვის სამსახური

პაკეტი მშენებლობების უსაფრთხოება

ვიდეო მეთვალყურეობა

რა ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი

პერსონალის მუშაობის მონიტორინგი

    კონტროლი უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვაზე

    სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგი

    შრომითი დისციპლინის კონტროლი: სამუშაოზე დაგვიანება, ხანმოკლე შესვენებეის სიმრავლე და ხანგრძლივობა

    საწარმოო პროცესების ვიდეო დოკუმენტირება სადაო პროცესების გადასაწყვეტად (დეფექტების გამოვლენა, მასალების გადაცვლა და ჩანაცვლება)

სამშენებლო მოედნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სამშენებლო მასალების შენარჩუნება

    სამშენებლო მოედანზე უცხო პირების შეღწევის ფიქსაცია

    მშენებლების და სხვა პირების მიერ ქურდობის და მასალების გადაცვლის ფიქსაცია

    უბედური შემთხვევების ფიქსაცია

კამერების ერთიანი ქსელის შექმნა

    ყველა მაღაზიის კამერების კონტროლი ერთ ფანჯრის პრინციპით

    ვიდეოს დათვალიერება პერსონალურ კომპიუტერზე ან მობილური ტელეფონით

    კამერების მოხერხებული დაჯგუფება სამშენებლო მოედანზე მათი ადგილმდებარეობის ან სხვა კრიტერიუმების შესაბამისად;

    კამერებზე დაშვების გრადაცია, პერსონალისთვის, უსაფრთხოების სამსახურისთვის;

კლიეტების ნდობის მოპოვების ახლებური საშუალება

    სამშენებლო მოედნიდან ვიდეო არხის ჩართვა საიტზე გაზრდის კლიენტების ნდობას: ონლაინ შეეძლებათ უყურონ თუ როგორ შენდება მათი სახლი, ბინა;

    ვიდეო მაუწყებლობა, როგორც ერთერთი კონკურენტული უპირატესობა

სად და რატომ არის აუცილებელი ვიდეო კამერების დამონტაჟება

სამშენებლო მოედნის შესასვლელი

    თვალყური ადევნეთ და აკონტროლეთ კონტრაქტორების შემოსვლა-გასვლას, შესაძლო დარღვევებს და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ არქივს.დაცვის სამსახური ოპერატიულად მოახდენს რეაგირებას უცხო პირების შემოსვლის შემთხვევაში;

სამშენებლო მოედანი

    აწარმოეთ მონიტორინგი თუ რა ხდება სამშენებლო მოედანზე: ძირითადი სამუშაოების მიმდინარეობა, მშენებლების მიერ უსაფრთხოების ტექნიკის და შრომითი დისციპლინის დაცვა

დატვირთვისა და ჩამოტვირთვის ზონა

  • გადაწყვიტეთ სადაო საკითხები ვიდეო არქივის მეშვეობით. აკონტროლეთ მასალების შემოტანა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა;

დაცვითი სიგნალიზაცია

ობიექტის დაცვა ცოცხალი ძალით