მაღაზიები | მაგისტრი - დაცვის სამსახური

პაკეტი მაღაზიების უსაფრთხოება

ვიდეო მეთვალყურეობა

რა ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი

კლიენტების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

    თანამშრომლების სამსახუში გამოცხადების და წასვლის დროის კონტროლი

    სავაჭრო დარბაზში კონსულტანტების აქტიურობის კონტროლი

    თანამშრომლების მიერ შრომითი დისციპლინის და სამსახურებრივი მოვალეობების გაკონტროლება

მაღაზიის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

    თანამშრომლებისა და მომხმარებლების მიერ ქურდობის ფაქტების ფიქსაცია

    თანამშრომლების და მომხმარებლების მიერ პროდუქციის გაფუჭების ფიქსაცია

    ვიდეო კონტროლის სისტემის ინტეგრაცია სახანძრო და დაცვის სიგნალიზაციის სისტემებთან; განგაშის ოპერატიული გადამოწმება, რეალურია თუ ცრუ განგაშია

პროდუქციის განთავსების კონტროლი დისტანციურად

    თაროებზე, ვიტრინებზე საქონლის განთავსების კონტროლი

    ვიტრინების ეფექტური და სწორი გაფორმების კონტროლი

სალაროს ზონის კონტროლი

    სადაო საკითხების გადაწყვეტა: პროდუქციის ორმაგი სკანირება ან სკანირების გარეშე გატარება

    სალაროს ოპერაციების ვიდეო არქივი და ანალიზი

    დარღვევებისა და თაღლითობის ფიქსაცია:

    ფასის შეყვანა მექანიკურად;

    საქონლის უკან დაბრუნების არასწორი დამუშავება;

    ხურდის არასწორი დაბრუნება;

    სალაროს გადატვირთვა ადმინისტრატორთან შეთნხმების გარეშე;

    მომხმარებლისთვის სალაროს ქვითრის არ მიცემა;

    სიგარეტის, ალკოჰოლის ან სვა პროდუქციის რეალიზაციის წესების დარღვევის ფიქსაცია;

კონფლიქტური სიტუაციების გადაწყვეტა

    კონფლიქტური სიტუაციების ვიდეო ფიქსაცია

    ქურდობის საწინააღმდეგო ელექტრონული სისტემის განგაშის ჩართვასთან დაკავშირებული ინციდენტების გაწყვეტა

    მომხმარებელთა მხრიდან პრეტენზიების შემცირება მიღებულ ტრამვებთან დაკავშირებით

კლიეტების მოზიდვის ახლებური საშუალება

    ვიდეო არხის ჩართვა მაღაზიის საიტზე: ონლაინ ვიტრინა

    სხავადასხვა ღონისძიებების, აქციების, დეგუსტაციების საჯარო მაუწყებლობა

    ვიდეო მაუწყებლობა, როგორც ერთერთი კონკურენტული უპირატესობა

მაღაზიაში შემომსვლელთა შეფასება

    მომხმარებელთა დათვლა (შემოსული და გასული)

    კონკრეტულ, რეალურ და დროის მონაკვეთში შემოსული მომხმარებლების ოპერატიული სტატისტიკა.

    პიკური დატვირთვის რაოდენობრივი და პერიოდულობის მაჩვენებლების მიღება და ექსპორტი ექსელის ცხრილში

კამერების ერთიანი ქსელის შექმნა

    ყველა მაღაზიის კამერების კონტროლი ერთ ფანჯრის პრინციპით

    ვიდეოს დათვალიერება პერსონალურ კომპიუტერზე ან მობილური ტელეფონით

    კამერების მოხერხებული დაჯგუფება მაღაზიების ადგილმდებარეობის ან სხვა კრიტერიუმების შესაბამისად;

    კამერებზე დაშვების გრადაცია მეპატრონისთვის, პერსონალისთვის, ადმინისტრატორისთვის, უსაფრთხოების სამსახურისთვის;

სად და რატომ არის აუცილებელი ვიდეო კამერების დამონტაჟება

სავაჭრო დარბაზი

    აკონტროლეთ პერსონალის მუშაობა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან;

    გააანალიზეთ სიტუაცია, გამოავლინეთ მომსახურების გაჭიანურება;

    თქვენი მაღაზიის მერჩენდაიზინგის სამსახური დისტანციურად შეძლებს აკონტროლოს და კორექტივები შეიტანოს პროდუქციის განთავსებაში;

    მიეცით დაშვება მომწოდებლის მერჩენდაიზინგის თანამშრომლებსაც, რაც მოგანიჭებთ კონკურენტულ უპირატესობას მომწოდებლის „მოსაპოვებლად“ ბრძოლაში და მისი ლოიალური პირობებისთვის

სალაროს ზონა

    სტატისტიკის თანახმად ფულადი დანაკარგების 40%-მდე მოდის სალაროს ზონაში. სალაროს ზონის მონიტორინგი საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად შეამციროთ დანაკარგები, გადაწყვიტოთ სადაო საკითხები და აღკვეთოთ დარღვევები

მაღაზიის ვიტრინები

    ონლაინ ვიდეოს და არქივის მიხედვით შეაფასეთ ვიტრინების მიმზიდველობა და ეფექტურობა. შეადარეთ მომხმარებლების რეაქცია პროდუქციის ახალ ძველ განლაგებებთან შედარებით;

მაღაზიის საწყობი

    აკონტროლეთ პროდუქციის, ინვენტარის უსაფრხოება საწყობებსა და დამხმარე სათავსოებში. არ დაუშვათ მისი ქურდობა და დაზიანება პერსონალის მიერ

მაღაზიის შესასვლელის შიდა ზონა

    დაამონტაჟეთ მაღაზიის შესასვლელში ინტელექტუალური ვიდეომრიცხველი და მიიღეთ სტატისტიკა კლიენტების შესახებ სხვადასხვა დღეებისა და საათების მიხედვით. ეს საშუალებას მოგცემთ განსაზღვროთ არაპოპულარული დრო და ნიველირება გაუკეთოთ სარეკლამო აქციების და ფასდაკლებების მეშვეობით;

მაღაზიის შესასვლელის გარე ზონა

    აკონტროლეთ მაღაზიის შესასვლელი. არასამუშო საათებში თუ იქნება საეჭვო მოძრაობები, ვიდეო სისტემა მოგაწვდით შეტყობინებას და ეს საშუალებას მისცემს დაცვის სამსახურს იყოს მზადყოფნაში და დაუყონებლივ მიიღოს ზომები

სახანძრო სიგნალიზაცია

 

დაცვითი სიგნალიზაცია

 

საგანგაშო ღილაკები

 

ობიექტის დაცვა ცოცხალი ძალით