ბავშვის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია მშობლისთვის. მართალია, ყველა მშობელმა იცის, როგორ დაიცვას საკუთარი შვილი, თუმცა