ღონისძიებების დაცვა

კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები (სპორტული შეჯიბრებები, კონცერტები, საზეიმო შეხვედრები, სარეკლამო აქციები

კომერციული ღონისძიებები (გამოფენები, პრეზენტაციები)

საქმიანი შეხვედრები (აქციონერთა შეკრება, ფურშეტები, მიღებები, კონფერენციები)

დაცვითი ღონისძიებები გულისხმობს შემდეგ ღონისძიებებს:

 • დაცვის ობიექტის გაცნობა
 • ნაგებობის წინასწარი დათვალიერება, შემოწმება
 • მომსვლელების კონტროლი შესასვლელში
 • ობიექტის დაცვის და სტუმრების პირადი მცველების შეთანხმება და კოორდინაცია
 • სტუმრების ტანსაცმლის, ავტოტრანსპორტის დაცვა
 • კონტაქტების დამყარება პოლიციის ტერიტორიულ დანაყოფებთან და მოქმედების შეთანხმება
 • ობიექტზე იარაღის, ასაფეთქებელი, აალებადი და მომწამლავი მასალების შეტანის აღკვეთა
 • მომსვლელების ძაღლებით და სხვა ცხოველების თანხლებით შესვლის აღკვეთა
 • ღონისძიების ჩაშლის მიზნით პროვოკაციების და სხვა ქმედებების ღკვეთა
 • მოწვეული VIP პერსონების გაცილება
 • ქურდობის აღკვეთა
 • მოსაზღვრე შენობებში და ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა
 • უკანონო მოსმენის გამოვლენა და აღკვეთა
 • ღონისძიების დამთავრების შემდეგ მონაწილეთა ნაკადის კოორდინაცია
 • საბოლოო დათვალიერება, დაკარგული ნივთების მოძიება და შენახვა