ტარიფები

ცოცხალი ძალით დაცვა
სიგნალიზაცია და საგანგაშო ღილაკები
GPS მომსახურება
ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა